Новини - АРЛЕКИН

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Новини

Арлекин 2020

28/04/2020

Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство обявява в програмата си още една категория за написване на литературна основа за визуално произведение (разказ, сценарий, есе, пиеса). Ограничение в обем и тематика няма. За участието е необходимо да се направи регистрация. Краен срок: 31 май.

 

25/04/2020

Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство обявява в програмата си още една категория за филми, фотография и написване на текст и музика за песен с мото "Светът в моите очи по време на пандемия". Техническите параметри на филмите и фотографиите трябва да отговарят на основните изисквания заложени в регламента на фестивала. Краен срок: 31 май.

 

07/04/2020

Организаторите на фестивала Арлекин 2020 потвърждават, че той ще се проведе през тази година, но с дати, които ще бъдат доуточнени на по-късен етап. Във връзка с това регистрациите за участие остават отворени и се призовават участниците да работят по своите проекти. В рамките на фестивала ще бъде връчена и специална награда за отразяване на ситуацията с наложените ограничения за престой в домашни условия във връзка с разпространението на коронавируса. Създадените продукти по тази тема могат да бъдат във всяко едно от категориите за участие във фестивала.

 

20/03/2020

Във връзка със създалата се кризисна ситуация в страната провеждането на фестивала за детско и младежко медийно изкуство Арлекин 2020 се отменя до второ нареждане!

 

14/03/2020

Във връзка със създалата се кризисна ситуация в страната и решението на спиране работата на училищата, организационния комитет на фестивала Арлекин, отменя изискването за представяне до 15 март 2020 година на промоклипове в направление Кино и телевизия и продукти от другите направления. Срокът за представяне на финалните версии на продуктите за участие във фестивала се променя на 15 май 2020 година. Регистрацията за участие остава отворена до средата на месец април 2020 година.

 

11/03/2020

Организаторите на международния конкурс "Киното-моя песен, моя любов", във връзка с разразилата се грипна епидемия и коронавирус в страната и чужбина,  отменят кастинга на 28 март 2020 в София.
Журито с председател доц. Етиен Леви ще проведе видео кастинг на 01.04.2020. Вси
чки желаещи трябва да подадат заявка по образец на сайта на фестивала и да изпратят видеоклип на песен, с която ще се представят пред журито.
Видео клипа може да се заснеме в дом
ашни условия или в музикалната школа, ако ползвате такава. Върху синбека се изпява песента на живо.
Записът може да се направи с телефон или видеокамера. Журито ще оценява вокалните възможности на изпълнителите. Не се позволява използването на плейбек и синбек със записани вокали.
Участник, представил запис с допълнителни звукови обработки, няма да бъде класиран.
Крайният срок за подаване на заявки се удължва до 30.03.2020.
Класираните за участие в конкурса-спектъкъл, който ще се проведе на 7.06.2020
в град Варна, Летен театър от 19 часа ще се обяви на 5.04.2020 на сайта: arlekinfest.com

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню